IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA

„Orika“
*14.02.2020

O: CIB CIE HU/SK/CZ Ch, SK GrCh VetWW-17 ATOS Artemis Morávia “U”
M: JCh CH ARTEMIS Locura

Naša mladá nádej.

IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA

GALÉRIA

Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA Maďarský stavač IPECACUANHA ARTEMIS MORÁVIA

hit counter

Internetové stránky a grafika pro chovatele, psí fotograf cernohubova.com